Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

Pentru că Postul Mare este o perioadă de pocăinţă, de întristare şi de plângere a păcatelor, Părinţii Bisericii au hotărât ca în această călătorie spre Învierea lui Hristos să se săvârșească cu excepţia zilelor aliturgice, de luni până vineri Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite sau a Sfântului Grigorie Dialogul. Această slujbă, a treia Liturghie a Bisericii Ortodoxe, s-a născut datorită faptului că existau foarte mulţi creştini care doreau să se împărtăşească şi în restul zilelor din săptămână, când nu se săvârşeau celelalte două Sfinte Liturghii. În cadrul Liturghiei Darurilor sunt folosite Daruri sfinţite la Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare, săvârşite în sâmbăta sau duminica precedentă. Este considerată Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea preoţilor şi a credincioşilor cu Sfintele Taine, cele de viaţă făcătoare.

În parohia noastră va fi săvârşită în zilele de miercuri şi vineri şi în joia Canonului celui Mare, din săptămâna a cincea.

Vă așteptăm cu drag, pentru ca împreună să urcăm epectatic către Golgota! Astfel, urcând în cunoaşterea jertfei lui Hristos şi a semnificaţiilor mântuitoare ale Sfintelor Patimi, pătrundem taina Crucii şi a Învierii, a biruinţei asupra morţii, descoperind lumina, lumina Vieții care luminează tuturor! 

Share: