Apariţia icoanei şi a picturii în Biserică și dezvoltarea artei iconografice de-a lungul timpului


Cu binecuvântarea IPS Ioachim, astăzi, 14 februarie 2017, la biserica „Adormirea Maicii Domnuluiˮ din Parohia Păncești, a avut loc întâlnirea lunară a preoților Protoieriei Sascut, delegați ai Centrului Eparhial fiind PC Pr. Alexandru Zamfir, consilier administrativ și PC Daniel Matei, inspector la sectorul sănătate și securitate în muncă.

Cu această ocazie, în contextul Anului omagial al iconarilor și pictorilor bisericești, PC Pr. Cojocaru Marian-Cristinel de la Parohia Măldărăști a prezentat referatul „Apariţia icoanei şi a picturii în Biserică și dezvoltarea artei iconografice de-a lungul timpuluiˮ, în care a tratat problema apariției icoanei și a picturii bisericești și dezvoltarea artei iconografice în timp, spunând între altele:

   „Noțiunea de icoană vine de la grecescul εικον = “eikon”care înseamnă “chip, imagine, portret,asemenare,(lat. imago, slav ikona). După Sf. Ioan Damaschin icoana este o asemănare, un model, o întipăritură a cuiva, care arată în ea pe cel ce este înfățișat în icoană. Cultul şi sfinţenia icoanei decurg din definiţia ei, din relaţia cu prototipul. Pentru că icoana poartă chipul prototipului, cultul adresat icoanei este un cult adresat prototipului; venerarea icoanei urcă la prototipul a cărui pecete este. Venerăm prototipul venerând icoana lui, din cauza asemănării lui, din cauza asemănării ipostatice a copiei cu arhetipul. Icoana este o doxologie cu un conținut dogmatic, care cântă şi străluceşte prin ea însăşi, şi nu are nevoie de dovezi care să-i scoată în evidenţă frumuseţea cea adevărată”.

La final, după discuțiile generate de această temă, au fost aduse la cunoștința preoților sascuteni diferite probleme administrative și pastoral misionare prezente în parohiile din acest protopopiat.

Share: